2023

Styrelsemöte 2023-01-11


2022

Styrelsemöte 2022-01-12

Styrelsemöte 2022-02-09

Styrelsemöte 2022-03-09

Styrelsemöte 2022-04-11

Årsmöte 2022

Bilga 1 Röstlängd

Bilaga 2 verksamhetsberättelse

Bilaga 3 Årsbokslut

Bilaga 4 Revisionsberättelse

Bilaga 5 Verksamhetsplan 2022

Bilaga 6 Budget

Bilaga 7 Motion avseende ändringar av stadgar

Bilaga 8 Styrelsens yttrande -ändring av stadgar

Bilaga 9 Motion Avveckling Padelsektion

Bilaga 10 Styrelsens yttrande angaende avveckling Padelsektionen

Bilaga 11 Motion Inköpta spelare

Bilaga 12 Styrelsens yttrande gallande inkopta spelare

Styrelsemöte 2022-05-05

Styrelsemöte 2022-06-08

Styrelsemöte 2022-08-08

Styrelsemöte 2022-09-14

Styrelsemöte 2022-10-13

Styrelsemöte 2022-11-10

Extra Årsmöte 2022-12-14

Styrelsemöte 2022-12-22

2021


Styrelsemöte 2021-01-11

Styrelsemöte 2021-02-08

Styrelsemöte 2021-03-08

Årsmöte 2021

Styrelsemöte 2021-04-26

Styrelsemöte 2021-05-10

Styrelsemöte 2021-06-14

Styrelsemöte 2021-08-18

Styrelsemöte 2021-09-15

Styrelsemöte 2021-10-20

Styrelsemöte 2021-11-10

Styrelsemöte 2021-12-08

2020

Årsmöte 2020

Styrelsemöte konstituerande 2020-04-20

Styrelsemöte 2020-05-11

Styrelsemöte 2020-06-08

Styrelsemöte 2020-08-10

Styrelsemöte 2020-09-14 – Protokoll och Bilaga 1
Styrelsemöte 2020-09-14 – Bilaga 2
Styrelsemöte 2020-09-14 – Bilaga 3

Extra styrelsemöte 2020-10-05

Styrelsemöte 2020-10-12

Styrelsemöte 2020-11-09

Extra styrelsemöte 2020-11-10

Styrelseprotokoll 2020-12-14

2019

Styrelseprotokoll 2019-12-16

Styrelseprotokoll 2019-11-18

Extra styrelsemöte protokoll 2019-11-18

Styrelseprotokoll 2019-10-21

Styrelseprotokoll 2019-09-09

Styrelseprotokoll 2019-08-13

Styrelseprotokoll 2019-06-03

Styrelseprotokoll 2019-05-13

Extra årsmöte protokoll 2019-05-13

Styrelseprotokoll 2019-04-08

Styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte 2019-03-28

Årsmötesprotokoll 2019-03-28

Styrelseprotokoll 2019-03-11

Styrelseprotokoll 2019-02-11

Styrelseprotokoll 2019-01-14

2018


Styrelseprotokoll 2018-11-26

Styrelseprotokoll 2018-11-05

Styrelseprotokoll 2018-10-16

Styrelseprotokoll 2018-09-11

Styrelseprotokoll 2018-08-13

Styrelseprotokoll 2018-05-21

Styrelseprotokoll 2018-04-16

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2018-03-19

Årsmötesprotokoll 2018-03-19

Styrelseprotokoll Extra styrelsemöte 2018-03-12

Styrelseprotokoll 2018-02-12

Styrelseprotokoll 2018-01-15

2017

Styrelseprotokoll 2017-12-04

Styrelseprotokoll 2017-11-06

Styrelseprotokoll 2017-10-16

Styrelseprotokoll 2017-09-18

Styrelseprotokoll 2017-08-14

Styrelseprotokoll 2017-05-22

Styrelseprotokoll 2017-04-06

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2017-03-27

Årsmötesprotokoll 2017-03-27

Styrelseprotokoll 2017-02-27

Styrelseprotokoll 2017-01-23

2016

Extra årsmötesprotokoll 2016-12-12

Styrelseprotokoll 2016-12-12

Styrelseprotokoll 2016-11-14

Styrelseprotokoll 2016-10-10

Styrelseprotokoll 2016-09-12

Styrelseprotokoll 2016-08-15

Styrelseprotokoll 2016-05-09

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2016-04-13

Årsmötesprotokoll 2016-04-13

Styrelseprotokoll 2016-03-23

Styrelseprotokoll 2016-02-10

Styrelseprotokoll 2016-01-13

2015

Styrelseprotokoll 2015-12-09

Styrelseprotokoll 2015-11-18

Styrelseprotokoll 2015-10-14

Styrelseprotokoll 2015-09-16

Styrelseprotokoll 2015-08-19

Styrelseprotokoll 2015-06-10

Styrelseprotokoll 2015-05-13

Styrelseprotokoll 2015-04-07

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2015-04-07

Årsmötesprotokoll 2015-03-17

Styrelseprotokoll 2015-02-24

Styrelseprotokoll 2015-01-13

2014

Styrelseprotokoll 2014-11-11

Styrelseprotokoll 2014-10-14

Styrelseprotokoll 2014-09-09

Styrelseprotokoll 2014-08-19

Styrelseprotokoll 2014-06-10

Styrelseprotokoll 2014-05-13

Styrelseprotokoll 2014-04-22

Styrelseprotokoll 2014-03-25

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2014-03-13

Årsmötesprotokoll 2014-03-13

Styrelseprotokoll 2014-02-27

Styrelseprotokoll 2014-01-28

2013

Styrelseprotokoll 2013-12-12

Styrelseprotokoll 2013-10-22

Styrelseprotokoll 2013-10-03

Styrelseprotokoll 2013-08-19

Styrelseprotokoll 2013-06-13

Styrelseprotokoll 2013-05-14

Styrelseprotokoll 2013-04-22

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2013-04-09

Årsmötesprotokoll 2013-04-08

Styrelseprotokoll 2013-02-25

Styrelseprotokoll 2013-01-22

2012

Styrelseprotokoll 2012-12-10

Styrelseprotokoll 2012-11-12

Styrelseprotokoll 2012-10-15

Styrelseprotokoll 2012-09-24

Styrelseprotokoll 2012-08-27

Styrelseprotokoll 2012-08-19

Styrelseprotokoll 2012-06-04

Styrelseprotokoll 2012-05-07

Styrelseprotokoll 2012-04-09

Styrelseprotokoll konstituerande möte 2012-04-09

Årsmötesprotokoll 2012-03-26

Styrelseprotokoll 2012-02-27

Styrelseprotokoll 2012-01-23

2011 

Styrelseprotokoll 2011-12-19

Styrelseprotokoll 2011-11-21

Styrelseprotokoll 2011-10-24

Styrelseprotokoll 2011-09-26

Styrelseprotokoll 2011-08-30

Styrelseprotokoll 2011-06-13

Styrelseprotokoll 2011-04-25

Styrelseprotokoll 2011-02-14

Styrelseprotokoll 2011-01-24

2010

Styrelseprotokoll 2010-12-14