Kallelse Årsmöte 3 april

Kallelse till Årsmöte

Onsdagen den 3 april 2024 kl. 18.30 i Backahallens konferensrum

Årsmöteshandlingar publiceras på ÖTKs hemsida enligt stadgar.

Välkomna!
/Styrelsen

Kallelse Årsmöte 3 april
Dagordning årsmöte
Motioner – förslag årsmöte

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning 2023
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Valberedningens förslag inför årsmötet