SO Tour-tävlingar arrangeras både i Örebro Tennis regi och i andra klubbar, i såväl vår region ÖST som i andra delar av Sverige. SO Tour-konceptet handlar om att få många matcher på kort tid. Tävlingarna spelas med anpassad bana och bollar för att gynna en taktisk och teknisk utveckling.

Örebro Tennis arrangerar en gång per termin Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open samt en SO Minitour i samband med vår nationella tävling Bosse Larsson Cup. Dessa tävlingar spelas alla på samma sätt som SO-Tour och är en perfekt start för barn och ungdomar att komma igång med sitt tävlande. Beroende på hur långt du har kommit med din tennis kan du i vissa åldrar välja att vara med i t ex antingen Midi- eller Maxi Open. Du kan även anmäla dig till båda tävlingarna.

Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open (vårtermin) – prel. mars/april (år 2021 prel. april/maj pga. covid-19)

SO Minitour – prel. sept/okt

Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open (hösttermin) – prel. nov/dec

Inbjudan till klubbens Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open-tävlingar läggs ut här ca. en månad innan aktuell tävling

Här hittar du affischer för vår regions samtliga SO Tour-tävlingar