OBS! Ej start 25/1 för 8v-kurser i padel

Utifrån vad vi vet i nuläget bedömer vi att det ännu är för tidigt att starta upp våra 8v-kurser i padel den 25/1. Under nästa vecka hoppas vi kunna ta beslut om ett nytt datum gällande preliminär uppstart.

Förhoppningen är att kunna starta upp så snart som möjligt, men vi får helt enkelt ta en vecka i taget utifrån det osäkra läge som råder.

Hoppas på allas förståelse!

Hälsningar

Styrelse och personal