Nyckeldubbeln 22 april

vi är många som har vänner, släkt och bekanta som har kämpat med olika sjukdomar. Vi hör alltför ofta om människor som rycks bort från oss alldeles för tidigt, barn förlorar en förälder, föräldrar förlorar ett barn och en vän förlorar en vän.

Tävlingen passar för alla nivåer!