Inställd tennisträning 1-3/10

Pga. klubbens nationella tennistävling Bosse Larsson Cup

Fredagens träningstillfälle tas igen måndagen den 20/12
(samma tider som fredagsträningen).

Söndagens träningstillfälle har redan tagits igen, då vi började höstterminen söndagen den 22/8.