Årsmöte 27 April

Kallelse till Årsmöte
Torsdagen den 27 april 2023
Kl 18.30 i Backahallens konferensrum
Årsmöteshandlingar publiceras på ÖTK´s hemsida enligt stadgar
Välkomna!


/Styrelsen

Motioner – förslag årsmöte

Årsmöteshandlingarna

Valberedningens förslag inför Årsmötet

Dagordning Årsmötet

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Verksamhetsplan 2023

Budget

Motion angående stadgeändring

Motion från 2022
Motion avveckla padelsektionen

Svar på motionen att avveckla padelsektionen